Helsedata i krisetid

31. mai

09:00

Vi ønsker mest mulig flyt i våre helsedata. Men hva gjør vi når krig og andre kriser truer oss? Har vi nok kompetanse for å sikre oss?

Moderator: Nard Schreurs, EHiN