Sikring av data og systemer som skaper tillit

Tid: 31. mai 2023    |    Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen (Rakne-salen)

Tusen takk for en fantastisk konferanse - Husk at alle sesjoner er tilgjengelig digitalt

Opptak og presentasjoner finner du i Tappin, den digitale plattformen til konferansen: helsesikkerhetsdagen2023.tappin.live
Hvis du har en digital eller fysisk billett finner du innloggingen på mail ved å søke "Tilgang til Helsesikkerhetsdagen", eller trykke "Forespør nytt passord" på lenken. Har du ikke billett kan du kjøpe tilgang via billettsiden.

Helsesikkerhetsdagen presenterer et bredt spekter av løsninger for fremtiden i samarbeid med offentlige og private aktører, plassert i EHiNs rammer for balansert innhold.

Møt årets speakere:

Inge Kampenes

Inge Kampenes er spesialrådgiver i Advansia. Han er tidligere generalmajor og sjef for Cyberforsvaret ...

Trygve Skarning

Trygve Skarning er seniorrådgiver informasjonssikkerhet hos Sykehuspartner HF.

Bjørn Astad

Bjørn Astad er spesialrådgiver i Administrasjonsavdelingen, seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap, Helse- og ...

Jan Gunnar Broch

Jan Gunnar Broch leder seksjon informasjonssikkerhet i Direktoratet for e-helse, og har ledet prosjektet ...

Aasta Hetland

Aasta Margrethe Hetland er seniorrådgiver og jurist i Direktoratet for e-helse og leder for ...

Dinh Uy Tran

Dinh Uy Tran er spesialrådgiver hos Sykehuspartner og Ph.D-kandidat ved Institutt for Informatikk ved ...
Informasjonssikkerhetsledelse av Dinh Uy Tran m forfatter

Bokpresentasjon: Informasjonssikkerhetsledelse: En holistisk tilnærming

Møt forfatteren bak «Informasjonssikkerhetsledelse – En holistisk tilnærming», utgitt 14. april 2023 av Cappelen Damm Akademisk, Dinh Uy Tran på Helsesikkerhetsdagen.

I boken får leseren en bred og holistisk tilnærming til fagområdet informasjonssikkerhetsledelse, med fokus på betydningen av både personlig utvikling, kunnskap innen ledelsesfag og god kommunikasjon.

Mer om boken

Helsesikkerhet er aktuelt som aldri før

Våre helsedata er viktige for oss - de skal håndteres med omhu og ligge i trygge systemer. Vi ser en helsesektor som i stadig større grad tar i bruk ulike systemer, nye innovasjoner, mer fleksible pasientjournaler, mer medisinsk-teknisk og mer hjemmeoppfølging. Det skaper en helsesektor som er avhengig av å ha tilgang til systemene for å kunne yte tjenester, samtidig som vi ser et trusselbilde i utvikling.

Et større nettverk av ulike løsninger og dingser, samt mer mobilitet og kobling av ulike tjenester til hverandre gjør at systemene blir mer sårbare, og åpner for flere angrepsflater. Samtidig ser vi en utfordrende internasjonal situasjon der krig og konflikter i økende grad kjempes med digitale midler. Med det blir våre helsedata utsatt for reelt større trusler. Sikkerhet i helse anses alt for ofte som et teknisk problem. Men det handler om de mest sentrale verdiene i de nordiske landene - likeverd, tillit, tilgjengelighet, trygghet og respekt for alle innbyggere. Setter vi dem på spill, ja, da setter vi selve fundamentet i vårt samfunn på spill.

Helsesikkerhetsdagen handler om de strategiske valgene vi må ta - som Norge, som helsesektor, som innbyggere. Hvordan skal vi bruke helsedataene våre og hvordan skal vi beskytte dem? Her handler det om innsikt i teknologi, innsikt i data, og innsikt i både det juridiske og det etiske.

iot-technology 2

Årets partnere