Inge Kampenes

Inge Kampenes er spesialrådgiver i Advansia. Han er tidligere generalmajor og sjef for Cyberforsvaret i Norge. I Cyberforsvaret ledet han store omstillinger for å tilpasse organisasjonen til det endrede trusselbildet og den teknologiske utviklingen samt for å møte Forsvarets behov for økt digitalisering og cybersikkerhet.

Inge har bakgrunn som jagerflyger, med mer enn 30 års erfaring fra lederposisjoner i Luftforsvaret, forsvarsdepartementet og Cyberforsvaret – inkludert ledelse under krise og krig. Han har omfattende erfaring med strategi-, ledelses- og organisasjonsutvikling i krise-, beredskaps- og IT-organisasjoner.

Inge har dyp forståelse for cybertrusselen, og har praktisk erfaring med ledelse og utvikling av sikkerhetsarbeid. Han har omfattende erfaring med cyber- og informasjonssikkerhet i både et stats- og samfunnssikkerhetsperspektiv. Han har jobbet mye med å utvikle og forbedre samarbeid mellom både nasjonale og internasjonale cyberaktører, og med å formidle behovet for at alle virksomheter i Norge ivaretar sin digitale sikkerhet.

Spesialrådgiver i Advansia