Bjørn Astad

Bjørn Astad er spesialrådgiver i Administrasjonsavdelingen, seksjon for internasjonalt samarbeid og beredskap, Helse- og Omsorgsdepartementet.

Spesialrådgiver, HOD