Trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten 2023

31. mai

10:00

Fersk rapport om trusselvurdering i Helse Sør-Øst
v/ Trygve Skarning, seniorrådgiver informasjonssikkerhet hos Sykehuspartner HF
Sykehuspartner CERT, som har i oppgave å sørge for et forutsigbart trussel- og risikobilde for alle helseforetakene i regionen, legger frem en helt fersk rapport i.f.m. siste trusselvurdering tidlig i mai. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er dette svært aktuelt. Pasientsikkerhet og personopplysninger blir viktigere og viktigere for både pasient og foretak.

20 minutter spørsmål, svar og prat med Helse Nord IKT og HelseCERT – NHN

Moderator: Nard Schreurs, EHiN