Om Helsesikkerhetsdagen

Helsesikkerhet er aktuelt som aldri før

Våre helsedata er viktige for oss - de skal håndteres med omhu og ligge i trygge systemer. Vi ser en helsesektor som i stadig større grad tar i bruk ulike systemer, nye innovasjoner, mer fleksible pasientjournaler, mer medisinsk-teknisk og mer hjemmeoppfølging. Det skaper en helsesektor som er avhengig av å ha tilgang til systemene for å kunne yte tjenester, samtidig som vi ser et trusselbilde i utvikling.

Et større nettverk av ulike løsninger og dingser, samt mer mobilitet og kobling av ulike tjenester til hverandre gjør at systemene blir mer sårbare, og åpner for flere angrepsflater. Samtidig ser vi en utfordrende internasjonal situasjon der krig og konflikter i økende grad kjempes med digitale midler. Med det blir våre helsedata utsatt for reelt større trusler. Sikkerhet i helse anses alt for ofte som et teknisk problem. Men det handler om de mest sentrale verdiene i de nordiske landene - likeverd, tillit, tilgjengelighet, trygghet og respekt for alle innbyggere. Setter vi dem på spill, ja, da setter vi selve fundamentet i vårt samfunn på spill.

Helsesikkerhetsdagen handler om de strategiske valgene vi må ta - som Norge, som helsesektor, som innbyggere. Hvordan skal vi bruke helsedataene våre og hvordan skal vi beskytte dem? Her handler det om innsikt i teknologi, innsikt i data, og innsikt i både det juridiske og det etiske.