Jan Gunnar Broch

Jan Gunnar Broch leder seksjon informasjonssikkerhet i Direktoratet for e-helse, og har ledet prosjektet som utarbeider strategien. Han har jobbet med informasjonssikkerhet i helse siden 2003, og har tidligere også vært ansatt i Sykehuset Innlandet, Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet.

Leder seksjon informasjonssikkerhet i Direktoratet for e-helse