Program

09:00-09:45
Sal 1

Vi ønsker mest mulig flyt i våre helsedata. Men hva gjør vi når krig og andre kriser truer oss? Har vi nok kompetanse for å sikre oss?

Moderator: Nard Schreurs, EHiN

Speakere:

  • Inge Kampenes, spesialrådgiver i Advansia
  • Bjørn Astad, spesialrådgiver sikkerhet og beredskap, Helse- og Omsorgsdepartementet
  • Jan Gunnar Broch, leder seksjon informasjonssikkerhet i Direktoratet for e-helse

09:45-10:00

Pause

10:00-11:00
Sal 1

Fersk rapport om trusselvurdering i Helse Sør-Øst
v/ Trygve Skarning, seniorrådgiver i Sykehuspartner HF

En viktig oppgave for Sykehuspartner er å sørge for at alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har et forutsigbart trussel- og risikobilde.

Sykehuspartner HF har sammen med de tre øvrige regionale IKT-selskapene og Helse CERT for tredje gang utarbeidet en årlig trusselvurderingsrapport som vil være gjeldende for hele den nasjonale spesialisthelsetjenesten. Trygve Skarning gir oss en gjennomgang og noen smakebiter allerede under Helsesikkerhetsdagen.

Moderator: Nard Schreurs, EHiN

20 minutter spørsmål, svar og prat med Helse Nord IKT og HelseCERT – NHN

11:00-11:15

Pause

11:15-12:00
Sal 1

Moderator: Iselin Holmedal Marstrander, forretningsutvikler innen politikk og samfunn i EHiN

From Vulnerability to Visibility: Strengthening Cybersecurity and Observability of Medical Devices
v/ Veronica Schmitt, Assistant Professor/Security Researcher, Noroff University & Glenn Haarseide, Sr. Systems Engineer, Palo Alto Networks

12:00-12:45
Spiseområdet

Lunsj - buffet i restauranten

12:45-13:30

Sal 1

Moderator: Iselin Holmedal Marstrander, forretningsutvikler innen politikk og samfunn i EHiN

Multi Cloud Security
v/ Steffen Moen, Lead Solution Engineer, VMWare

Sikkerhet har aldri vært enkelt, men når helsesektoren nå strekker seg ut i skyen er det fort gjort å skape nye blindsoner.
Med flere verktøy, nye kompetanseområder og tjenester som spenner på tvers av ulike skyer er det viktigere enn noen gang å tenke helhetlig og smart rundt sikkerhet.
Vi vil vise hvordan det er mulig å levere tjenester på en enhetlig måte, selv om de utnytter fordelene av egen lokal sky eller Public Cloud.

Kunstig intelligens i gale hender – Hva gjør vi nå?
v/ Robert Ørsnes, Strategic Account Executive Nordics, VMWare

Kunstig intelligens er viktig for helsesektoren og vi har bare så vidt begynt å ta i bruk denne teknologien og med åpen tilgang til kunstig intelligens er det ikke lenger bare de kommersielle aktørene som har tilgang til denne teknologien. Mørke krefter er allerede i sving med det samme, om ikke med mer kraft enn vi har, og det gjør at vi må begynne å ta i bruk alle funksjoner og informasjon vi har tilgjengelig, fra alle grener av IT-driften, for å kunne oppdage og stoppe angrep.

 

13:30-13:45

Pause

13:45-14:30

Sal 1

Moderator: Iselin Holmedal Marstrander, forretningsutvikler innen politikk og samfunn i EHiN

Erfaringer med sikkerhet fra kommunen
v/ Bjørn T. Tveiten, Daglig leder/direktør Kommune-CSIRT IKS

Hvordan arbeider Helse Sør-Øst med informasjonssikkerhet?
v/ Øyvind Grinde, Cand. Scient. i matematikk fra Universitetet i Tromsø

Helse Sør-Øst behandler store menger helseopplysninger. Opplysningene skal være tilgjengelig for de med tjenstlig behov og utilgjengelig for uvedkommende. Trusselbildet er i konstant endring som følge av trusselaktørenes tilpasningsevne og kontinuerlige utvikling av verktøy og metoder. Dette medfører at sikkerhetsmekanismene løpende må justeres for å holde risikonivået stabilt.

14:30-14:45

Pause

14:45-16:00

Sal 1

Moderator: Nard Schreurs, EHiN

Privacy Management of Welfare Technologies in the Home Environment
v/ Bian Yang, Førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
We invite through this talk discussion on how to manage the privacy when IoT and welfare technologies are deployed in a private home environment which is an open and unstructured context with possible multiple users.

Informasjonssikkerhetsledelse – En holistisk tilnærming
v/ Dinh Uy Tran, Ph.D-kandidat ved Institutt for Informatikk ved UiO, Spesialrådgiver Sykehuspartner

Hvordan kan vi rigge oss slik at fremtidens informasjonssikkerhetsspesialister har nødvendig kompetanse for å kommunisere informasjonssikkerhet i et språk som ledelsen forstår og for å kunne hjelpe ledelsen til å ta gode beslutninger? Dinh Uy Tran vil gjennomgå hvorfor dette er hans hjertesak og gi en smakebit fra hans bok «Informasjonssikkerhetsledelse– En holistisk tilnærming». Han vil dessuten presentere en metode for å lære det han kaller «ledelsesspråket innen informasjonssikkerhet», og som han mener bør være en integrert del av informasjonssikkerhetsfaget.

Hva rører seg i sektoren?
v/ Aasta Hetland, Seniorrådgiver og jurist i Direktoratet for e-helse
Og hva gjør sektoren selv med det? Sekretariatet for Normen presenterer erfaringer og planer for i år og de neste årene