Sikkerhet i IoT med en holistisk tilnærming

31. mai

14:45

Privacy Management of Welfare Technologies in the Home Environment
v/ Bian Yang, Førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
We invite through this talk discussion on how to manage the privacy when IoT and welfare technologies are deployed in a private home environment which is an open and unstructured context with possible multiple users.

Informasjonssikkerhetsledelse – En holistisk tilnærming
v/ Dinh Uy Tran, Ph.D-kandidat ved Institutt for Informatikk ved UiO, Spesialrådgiver Sykehuspartner

Hvordan kan vi rigge oss slik at fremtidens informasjonssikkerhetsspesialister har nødvendig kompetanse for å kommunisere informasjonssikkerhet i et språk som ledelsen forstår og for å kunne hjelpe ledelsen til å ta gode beslutninger? Dinh Uy Tran vil gjennomgå hvorfor dette er hans hjertesak og gi en smakebit fra hans bok «Informasjonssikkerhetsledelse– En holistisk tilnærming». Han vil dessuten presentere en metode for å lære det han kaller «ledelsesspråket innen informasjonssikkerhet», og som han mener bør være en integrert del av informasjonssikkerhetsfaget.

Hva rører seg i sektoren?
v/ Aasta Hetland, Seniorrådgiver og jurist i Direktoratet for e-helse
Og hva gjør sektoren selv med det? Sekretariatet for Normen presenterer erfaringer og planer for i år og de neste årene

Moderator: Nard Schreurs, EHiN