Erfaringer med sikkerhet fra kommunen
v/ Bjørn T. Tveiten, Daglig leder/direktør Kommune-CSIRT IKS

Hvordan arbeider Helse Sør-Øst med informasjonssikkerhet?
v/ Øyvind Grinde, Cand. Scient. i matematikk fra Universitetet i Tromsø

Helse Sør-Øst behandler store menger helseopplysninger. Opplysningene skal være tilgjengelig for de med tjenstlig behov og utilgjengelig for uvedkommende. Trusselbildet er i konstant endring som følge av trusselaktørenes tilpasningsevne og kontinuerlige utvikling av verktøy og metoder. Dette medfører at sikkerhetsmekanismene løpende må justeres for å holde risikonivået stabilt.

Moderator: Iselin Holmedal Marstrander, forretningsutvikler innen politikk og samfunn i EHiN