Aasta Hetland

Aasta Margrethe Hetland er seniorrådgiver og jurist i Direktoratet for e-helse og leder for sekretariatet for Normen; Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgssektoren. Hun har også bakgrunn fra Oslo kommune som blant annet leder, jurist og personvernombud. Aasta har god kompetanse på digitalisering, teknologi, informasjonssikkerhet, personvern, prosjektledelse- og metodikk, kompetanseheving og områder innen helse som blant annet kunstig intelligens og velferdsteknologi. Aasta er en meget erfaren og engasjerende foredragsholder.

Seniorrådgiver og jurist i Direktoratet for e-helse