Dinh Uy Tran

Dinh Uy Tran er spesialrådgiver hos Sykehuspartner og Ph.D-kandidat ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har over ti års erfaring innen helsesektoren og informasjonssikkerhet med erfaring i fagområder som informasjonssikkerhetsstyring, informasjonssikkerhetsledelse, risikostyring, hendelseshåndtering, beredskap, deteksjon og som informasjonssikkerhetsleder / Chief Information Security Officer (CISO).

Dinh Uy Tran er i tillegg sertifisert i CISSP, CISSP-ISSMP, CISM, CRISC og ISO27001 LI.

For tiden jobber han med å ferdigstille doktorgradsavhandlingen sin, samtidig som han er faglærer ved UiO innen sikkerhets- og risikostyring, og veileder masterstudenter.

Dinh Uy Tran er aktuell med boken «Informasjonssikkerhetsledelse – En holistisk tilnærming» som ble utgitt den 14. 04 2023 av Cappelen Damm Akademisk.

Ph.D-kandidat ved Institutt for Informatikk ved UiO | Spesialrådgiver Sykehuspartner Helseforetak