Trygve Skarning

Trygve Skarning er seniorrådgiver informasjonssikkerhet hos Sykehuspartner HF.

Seniorrådgiver informasjonssikkerhet hos Sykehuspartner HF