Bjørn T. Tveiten

Bjørn T. Tveiten er daglig leder/direktør i Kommune-CSIRT IKS. Han har en MSc Information Technology fra Strathclyde University i Skottland. Med nærmere 40 år med erfaring innen IT og informasjonssikkerhet, og som tidligere leder for NCSC Threat Operation Center – en del av NSM – er han rustet til å snakke sikkerhet.

Daglig leder/direktør Kommune-CSIRT IKS